معرفی کتاب

بخشی از کتاب آزمون های نظام مهندسی

با توجه به استقبال روزافزون از آزمون هاي نظام مهندسی برای دریافت پروانه اشتغال به کار و ورود به حرفه مهندسان، وجود كتابی جامع، كه سؤالات ادوار گذشته را به صورت مستند و گام به گام تحلیل و تشریح كرده باشد، برای موفقیت داوطلبان حائز اهمیت ویژه می باشد. از اینرو در در این مجموعه سعی شده است در هر دوره، كتابی به روز و متناسب با آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان ارائه شود. به خواست خداوند متعالاین كتاب در مدت زمان كوتاهی توانسته جایگاه خود را در بین مخاطبان گرامی به دست آورد.این امر موجب شده که در هر چاپ، با تمام تلاش كتابی قوی، كامل و با جدیدترین تكنیكهای حل مسأله را در اختیار مهندسان عمران قرار دهیم.


بخشی از کتاب اجزاء و اجرای ساختمان

یکی از قدیمی ترین مظاهر تمدن بشري، ساختمان سازي است که قدمتی بسیار دیرینه داشته و شروع آن تقریباً از هنگام پیدایش بشر می باشد.نیاز انسان به سرپناه براي مصون ماندن از عوامل طبیعی مانند برف و باران و گرما و سرما و نیز ایمن ماندن در مقابل حمله حیوانات و غیره وي را ناچار ساخته است که چاره اي اندیشیده و ابتدا با پناه بردن به غارها نسبت به تأمین مسکن مورد نیاز خود اقدام نماید . سپس در طول زمان با استفاده از ابزارهایی نظیر شاخه درختان، خاك، سنگ و امثال آن نسبت به ساختمان سازي هاي اولیه مبادر ت ورزد . به تدریج با اختراعات و اکتشافاتی که توسط انسان انجام گرفت به همان نسبت ساختمان سازي نیز پیشرفت نمود که این پیشرفت در حال حاضر همچنان ادامه دارد. بنابراین پیشرفت ساختمان سازي در طول زندگی بشر از مرحله غارنشینی تا ساخت آسمان خراش هاي بسیار بزرگ امروزي صورت گرفته است. به طور کلی ساختمان از اجزاي مختلفی تشکیل شده که مجموعه این اجزاء تشکیل ساختمان را داده و به منظور خاصی مورد استفاده و بهر ه برداري قرار می گیرد با این تعریف کلی، ساختمان مفهوم بسیار وسیعی خواهد داشت، ولی آنچه که در اینجا مورد نظر ما است ساختمان هاي متعارف و معمولی است که به عنوان مسکونی، آموزشی، اداري، بهداشتی و درمانی، سالن هاي سینما و تأتر، مساجد، انبار و امثال آن مورد استفاده قرار می گیرند . عدم توجه به مسائل تئوري معماري، محاسباتی و تأسیساتی در اجزا و ساخت اشکالاتی را در پی خواهد داشت ک ه به زودي به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجراي اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم چرا که در بعضی مواقع اشتباه در تعمیر ساختمان خسارات مالی و جانی جبران ناپذیري در بر خواهد داشت.

بخشی از کتاب متره و برآورد ابنیه

نگارش این کتاب به نحوی انجام شده است که مطالعه دقیق آن تمامی نیازها برای تهیه صورت وضعیت و متره دقیق یک پروژه را برطرف می سازد همچنین به مشکلات رایج مهندسی که در تهیه صورت وضعیت ها به وجود می آید توجه شده است تا حد امکان به آن ها پاسخ داده شد. نظر به محتویات غنی این کتاب که در برگیرنده ی نکات فراوانی در زمینه های فنی و اجرایی می باشد، مطالعه آن به تمامی متخصصان ساختمان اعمم از مهندسان، تکنسین ها و دانشجویان رشته عمران و معماری توصیه می شود.

لیست نشریه ها

(برای دانلود بر روی هریک کلیک بفرمائید)