پروژه های اجرایی ابنیه


اجرای دیوار آگوستیک

اجرای مخزن آب 1000 مترمکعبی – شهرداری تهران

احداث ساختمان اداری – انبار لوله و اتصالات

پروژه ی 110 واحد مسکونی تبریز-خیریه قدر علوی

عملیات پوکه ریزی و بتن ریزی تونل توحید – شهرداری تهران

اجرای گچ کاری

احداث کانکس پلیس راهور – پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ